اخبار گروه صرافی پیروز
  • خدمات گسترده وبدون کارمزد این کارت را محبوب کرده است
    کارت بانکی 3 ساله به ارز یورو قابل شارژ از طریق گروه صرافی پیروز
  • کارت پیش پرداخت به دلار کانادا ، با اعتبار 3 ساله و سقف 10000$ اعتبار
    دریافت پول از دستگاه خودپرداز ATM بصورت رایگان در سراسر کانادا

ﮔﺮﻭﻩ ﺻﺮافی ﭘﻴﺮﻭﺯ با افتخار تقدیم میکند Pirooz Cash ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩاﺧﺖ Prepaid ﻭﻳﺰا و ﻣﺴﺘﺮ ﻛﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻭاﺣﺪ ﭘﻮﻝ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی ﺩﻻﺭ اﻣﺮﻳﻜﺎ ، دلار ﻛﺎﻧﺎﺩا و ﻳﻮﺭﻭ. ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮﻝ اﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩاﺯ ATM ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭاﻳﮕﺎﻥ.
© Copyright 2010 Sarafi Pirooz. All rights reserved.